Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Komponent: Rapporteringsgrense:

Kolonnetest, utlekkingstest for organiske analyser

Analyseinfo

Pris: 7.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 5 kg tørt avfall/jord
Metode: CEN/EN 14405
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utlekking av organiske forbindelser er ikke akkreditert

Lab: annen