Packages: 54
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser, Elementer, Øvrige analyser,

Organiske analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen mg/kg
Acenaftylen mg/kg
Acenaften mg/kg
Fluoren mg/kg
Fenantren mg/kg
Antracen mg/kg
Fluoranten mg/kg
Pyren mg/kg
Benzo(a)antracen mg/kg
Krysen mg/kg
Benzo(b)fluoranten mg/kg
Benzo(k)fluoranten mg/kg
Benzo(a)pyren mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg
Dibenzo(ah)antracen mg/kg
Benzo(ghi)perylen mg/kg
Sum PAH Lowerbound mg/kg
Sum PAH Upperbound mg/kg

PAH-16 i olje [OG-1 olje]

Analyseinfo

Pris: 3.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: GC-HRMS, EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.25 mg/kg
PCB 52 0.25 mg/kg
PCB 101 0.25 mg/kg
PCB 118 0.25 mg/kg
PCB 138 0.25 mg/kg
PCB 153 0.25 mg/kg
PCB 180 0.25 mg/kg

PCB-7 i kondensator/olje [OG-2 olje]

Analyseinfo

Pris: 1.430 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: EN 12766-1, EN 61619
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 100 mg/l
Dietylenglykol (DEG) 100 mg/l
Trietylenglykol (TEG) 100 mg/l
Propylenglykol (PG) 100 mg/l
Monoetylenglykol (MEG) 0.01 %
Dietylenglykol (DEG) 0.01 %
Trietylenglykol (TEG) 0.01 %
Propylenglykol (PG) 0.01 %

Glykoler (MEG, DEG, TEG, PG) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 2.020 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Anmerkninger: Gi beskjed om det ønskes rapportering i mg/l eller % ved innlevering av prøve
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) µg/l
PF-3,7,-DMOA µg/l
HPFHpA µg/l
PFTeA µg/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) µg/l

PFAS-19 Perfluorerte forbindelser i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 3.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-42
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 10 ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 ng/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 10 ng/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) ng/l
PFBA (Perfluorbutansyre) ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 10 ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 10 ng/l
GenX 10 ng/l
Perfluor-3,7-dimetyloktansyre (P37DMOA) ng/l
HPFHpA ng/l

PFAS-20, perfluorerte forbindelser (PFC) i kjemikalier, Miljødirektoratets prioritetsliste

Analyseinfo

Pris: 4.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-42
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA

Elementer / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsen 3 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
B, bor 5 µg/l
Cd, kadmium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Co, kobolt 0.3 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Fe, jern 0.02 mg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
K, kalium 0.1 µg/l
Mg, magnesium 0.03 mg/l
Mn, mangan 2 µg/l
Mo, molybden 3 µg/l
Na, natrium 0.1 µg/l
Ni, nikkel 3 µg/l
P, fosfor 50 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.1 mg/l
Si, silisium 0.05 mg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i væsker/kjemikalier, Hovedpakke (23 elementer) [E-2a]

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 1500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 240 kroner
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 0.1 mg/kg
As, arsen 1 0.01 mg/kg
B, bor 1 2 mg/kg
Ba, barium 1 0.002 mg/kg
Ca, kalsium 1 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.001 mg/kg
Co, kobolt 1 0.002 mg/kg
Cr, krom 1 0.01 mg/kg
Cu, kobber 1 0.2 mg/kg
Fe, jern 1 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 0.02 mg/kg
K, kalium 1 2 mg/kg
Mg, magnesium 1 0.5 mg/kg
Mn, mangan 1 0.01 mg/kg
Mo, molybden 1 0.04 mg/kg
Na, natrium 1 2 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.01 mg/kg
P, fosfor 1 0.3 mg/kg
Pb, bly 1 0.01 mg/kg
S, svovel 1 2 mg/kg
Si, silisium 1 5 mg/kg
Sr, strontium 1 0.003 mg/kg
Zn, sink 1 0.05 mg/kg

Metaller i faste kjemikalier (metallsalt, etc.) [E-2b]

Analyseinfo

Pris: 3.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Pris for første element: 1500 kroner
Pris for hvert påfølgende element 240 kroner
Spesielle analyser kan utføres for prøver med nivåer lavere enn rapporteringsgrensene angitt på pakkene. Ta kontakt med laboratoriet for diskusjon.
Ved innlevering av kjemikalier skal det sendes beskyttelsesark med prøvene.
Lab: ALS Luleå

1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 80 µg/l
As, arsen 4 µg/l
Ba, barium 4 µg/l
Cd, kadmium 0.2 µg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Co, kobolt 1 µg/l
Cr, krom 4 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Fe, jern 80 mg/l
Pb, bly 2 µg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 4 µg/l
Hg, kvikksølv 0.08 µg/l
Ni, nikkel 2 µg/l
K, kalium 10 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Zn, sink 20 µg/l

Metaller i grønn og hvit lut [V-3e]

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsen 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, kobber 0.3 mg/l
Fe, jern 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Si, silisium 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadium 0.3 mg/l
Zn, sink 0.3 mg/l

V-4e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (24 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0.060 mg/l

Fosfor-total i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 630 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 11885, AITM3-0032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea

Urea i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 3.450 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38406-E5 etter urease-behandling
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eddiksyre (Etansyre) 0.0002 %

Eddiksyre i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) (vannløselig) 2.0 mg/l

Klorid (Cl-) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 605 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: CSN 03 8526:2003, CSN 83 0530:200 part 20, SM 4500-Cl.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

/ Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 1000 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 1000 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 1000 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 1000 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 1000 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 1000 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 1000 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 1000 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 1000 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 1000 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 1000 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 1000 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 1000 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 1000 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 1000 µg/l
HPFHpA 1000 µg/l

PFAS, Perfluorerte forbindelser i brannskum

Analyseinfo

Pris: 4.330 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Anbefalt prøvemengde: 20 ml
Emballasje: Plast/glass
Metode: DIN CEN/TS 15968: 2010-11; DIN SPEC 1038: 2010-11
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA