Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0,050 mg/kg

Cr6+ i biota GB

Analyseinfo

Pris: 900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Metode: Utlekking: DIN EN 12457-4, Analyse: DIN 38405-D24/DIN EN ISO 18412
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA