Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sand (20-2000 µm) 0.1 %
Silt 2-20 µm 0.1 %
Leire <2 µm 0.1 %

Jordteksturanalyse (sand, silt, leire og tekstur) - 3 fraksjoner

Analyseinfo

Pris: 1.320 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Anbefalt prøvemengde: Nødvending prøvemengde varierer med forventet størrelse på største korn, ta kontakt
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ