Packages: 3
Prøvetype: Leketøyforskriften
Analysetype: Produkter

Produkter / Leketøyforskriften

Komponent: Rapporteringsgrense:

Flambarhet av leker iht EN71-2

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Leketøyforskriften
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Metode: EN 71-2:2011 + A1:2014
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Flambarhet av celluloseprodukter iht EN71-2

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Leketøyforskriften
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Metode: EN 71-2:2011 + A1:2014
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Nitrosaminer iht EN71-12

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Leketøyforskriften
Analysetype: Produkter
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS Consumer Products