Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø > Luft/Arbeidsmiljø
Komponent: Rapporteringsgrense:
n-Heksan mg/m3
Fraksjon >C6-C7 mg/m3
n-Heptan mg/m3
Fraksjon >C7-C8 mg/m3
n-Oktan mg/m3
Fraksjon >C8-C9 mg/m3
n-Nonan mg/m3
Fraksjon >C9-C10 mg/m3
n-Dekan mg/m3
Fraksjon >C10-C11 mg/m3
n-Undekan mg/m3
Fraksjon >C11-C12 mg/m3
n-Dodekan mg/m3
Fraksjon >C12-C13 mg/m3

Oljedamp i luft

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø > Luft/Arbeidsmiljø
Emballasje: Kullrør
Metode: Intern metode, CS2-ekstrakt, GC-MSD
Instruks: Aktiv luftprøvetaking
Anmerkninger: Lab: GBA