Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
TVOC (totalinnhold flyktige organiske forbindelser) i luft 5 µg totalt

TVOC (totalinnhold flyktige organiske forbindelser) i luft

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: intern metode, kullrør
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ