Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Respirabelt støv µg/m3
Kvarts µg/m3
Kristobalitt µg/m3
Tridymitt µg/m3
Total Silika µg/m3

Bestemmelse av kvarts, tridymitt og cristobalitt som totalt silika og totalt respirabelt støv ved XRF [A-5C]

Analyseinfo

Pris: 3.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 400 liter
Emballasje: PVC filter 37 mm for Kvarts, Cristob. Tridym.
Metode: Respirabelt støv ved NIOSH 0600 mod., og Silika ved NIOSH 7500 mod.
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Salt Lake City