Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Respirabelt støv µg/m3
Kvarts µg/m3
Kristobalitt µg/m3
Tridymitt µg/m3
Total Silika µg/prøve

Respirabelt krystallinsk silika [A-5C]

Analyseinfo

Pris: 3.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 400 liter
Emballasje: PVC-filter 37 mm MW
Metode: Respirabelt støv ved NIOSH 0600 mod., og Silika ved NIOSH 7500 mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen som er rapportert i µg/prøve er akkreditert, mens kalkuleringen til µg/m3 er ikke akkreditert
Bestemmelse av kvarts, tridymitt og cristobalitt som totalt silika og totalt respirabelt støv ved XRF
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Salt Lake City