Packages: 4
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest

Partikler/asbest / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær, sum 1 100-490.000 CFU/g

Mugg og gjær i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 041001
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,35
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg 1 100 CFU/g
Gjær 1 100 CFU/g
Mugg 2 10 CFU/ml
Gjær 2 10 CFU/ml

Mugg og gjær i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 98
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,40 log10 ; Kjøtt 0,15 log10 ; Melk 0,25 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 For faste prøver
2 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg
Gjær

Mugg og gjær på overflater, f.eks skyllevann flasker

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 7 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Plast/glass steril
Metode: Basert på NMKL 98
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Flaske skylles med 10ml sterilt vann hvorav 0.1ml sås ut. Resultatet dermed å anse som antall kolonier per ml men oppgis uten enhet
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg