Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
TEQ-Lowerbound
TEQ-Upperbound
PCB 77
PCB 81
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 126
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 169
PCB 170
PCB 180
PCB 189
TEQ (dl-PCB) - lower
TEQ (dl-PCB) - upper
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum av PCB-7 (lower)
Sum av PCB-7 (upper)

Dioksiner (PCDD/F) og DL-PCBer i passiv prøvetaker, SPMD [PSO-4b]

Analyseinfo

Pris: 8.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Se instruks for Håndtering av SPMD (lang) og montering i bur :
INSTRUKS
Se instruks for SPMD (liten) i ferdigmontert bur:
INSTRUKS
Lab: ALS CZ