Packages: 2
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Toksisitetstest

Toksisitetstest / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

Vibrio Fischeri (mikrotokstest), analyse av passiv prøvetaker

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 4
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Toksisitetstest
Anbefalt prøvemengde: 1 stk uspiket SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Ekspress: Nei