Packages: 34
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:

4,4-Metylendianilin (MDA) GB

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 13130-1, migrasjonstest
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.001 %
Dietylftalat 0.001 %
Di-n-propylftalat 0.001 %
Di-n-butylftalat (DBP) 0.001 %
Di-isobutylftalat 0.001 %
Di-pentylftalat (DPP) 0.001 %
Di-n-oktylftalat 0.001 %
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.001 %
Butylbenzylftalat 0.001 %
Di-sykloheksylftalat 0.001 %
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.01 %
Di-isononylftalat (DINP) 0.01 %

E-5a, Ftalater i leketøy

Analyseinfo

Pris: 1.850 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 0.010 mg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 0.010 mg/kg

PFAS OT-34b, Perfluorerte komponenter, kun PFOS og PFOA, i tekstiler

Analyseinfo

Pris: 2.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38414-14
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol (sum nonylfenol) 10 mg/kg
4-t-Oktylfenol (sum oktylfenol) 10 mg/kg
4-Nonylfenol etoksilater (NP1EO, NP2EO, NP3EO) sum 10 mg/kg
4-Oktylfenol etoksilater (OP1EO, OP2EO, OP3EO) sum 10 mg/kg

OT-18e, Nonylfenol og -etoksilater

Analyseinfo

Pris: 3.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: LC-MS-MS, iht REACH annex XVII post 46
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Triklosan 0.10 mg/kg

Triklosan i tekstiler/materiale

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Leketøyforskriften
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 14154
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
DiBB 20 mg/kg
TriBB 10 mg/kg
TetraBB 10 mg/kg
PentaBB 10 mg/kg
HeksaBB 10 mg/kg
DekaBB 50 mg/kg
PBB-15 2,0 mg/kg
PBB-49 1,0 mg/kg
PBB-52 1,0 mg/kg
PBB-101 1,0 mg/kg
PBB-153 1,0 mg/kg
PBDE 47 1,0 mg/kg
PBDE 99 1,0 mg/kg
DekaBDE (PBDE-209) 50 mg/kg
HeksaBDE 10 mg/kg
HeptaBDE 20 mg/kg
OktaBDE 20 mg/kg
NonaBDE 50 mg/kg
TetraBDE 10 mg/kg

OE-25, Bromerte flammehemmere (BFH) i elektronikk

Analyseinfo

Pris: 5.750 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.025 mg/kg
Toluen 0.025 mg/kg
Etylbenzen 0.025 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.025 mg/kg

OE-5, BTEX i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD 2-10 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 2-10 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 2-10 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 2-10 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 2-10 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 2-10 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 2-10 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 2-10 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 2-10 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 2-10 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 2-10 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 2-10 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 2-10 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 2-10 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 2-10 ng/kg

OE-22, Dioksiner i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
HFK 134a

Freoner - HFK 134a i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
HKFK 141b
HKFK 142b
HKFK 22

Freoner - HKFK i elektronikk (R141b, -142b, -22)

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11
KFK 12
KFK 113

Freoner - KFK i elektronikk (R11, -12, -113 )

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
KFK 11
KFK 12
KFK 113
HKFK 141b
HKFK 142b
HKFK 22
HFK 134a

Freoner - Totalpakke i elektronikk (KFK, HFK, HKFK)

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.1 %
Dietylftalat 0.1 %
Di-n-propylftalat 0.1 %
Di-n-butylftalat (DBP) 0.1 %
Di-isobutylftalat 0.1 %
Di-pentylftalat (DPP) 0.1 %
Di-n-oktylftalat 0.1 %
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.1 %
Butylbenzylftalat 0.1 %
Di-sykloheksylftalat 0.1 %
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.1 %
Di-isononylftalat (DINP) 0.1 %

OE-4, Ftalater i elektronikk (12 ftalater inkl DINP og DIDP)

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.5 mg/kg
1,1-Dikloretan 0.5 mg/kg
1,2-dikloretan 0.5 mg/kg
cis/trans-1,2-Dikloreten 0.5 mg/kg
1,2-Diklorpropan 0.5 mg/kg
Triklormetan (kloroform) 0.5 mg/kg
Tetraklormetan 0.5 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.5 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.5 mg/kg
Trikloreten 0.5 mg/kg
Tetrakloreten 0.5 mg/kg

OE-6, Klorerte alifater i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17

OE-32, Klorerte paraffiner (MCCP og SCCP) i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
PAH-16 0.05-0.1 mg/kg
Benzo(e)pyren 0.05-0.1 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.05-0.1 mg/kg
1-Metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg
2-Metylnaftalen 0.05-0.1 mg/kg
Bifenyl 0.05-0.1 mg/kg
Kresoler (o-, m-, p-) 0.05-0.1 mg/kg
Dibenzofuran 0.05-0.1 mg/kg
Karbazol 0.05-0.1 mg/kg
Kinolin 0.05-0.1 mg/kg
Dibenzotiofen 0.05-0.1 mg/kg

OE-24, Kreosot i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.05 mg/kg
Acenaftylen 0.05 mg/kg
Acenaften 0.05 mg/kg
Fluoren 0.05 mg/kg
Fenantren 0.05 mg/kg
Antracen 0.05 mg/kg
Fluoranten 0.05 mg/kg
Pyren 0.05 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg
Krysen 0.05 mg/kg
Benzo(b)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg

OE-1, PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 3 mg/kg
PCB 52 3 mg/kg
PCB 101 3 mg/kg
PCB 118 3 mg/kg
PCB 138 3 mg/kg
PCB 153 3 mg/kg
PCB 180 3 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg

OE-2, PCB-7, polyklorerte bifenyler i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1.0 µg/kg
Dibutyltinnkation (DBT) 1.0 µg/kg
Tributyltinnkation (TBT) 1.0 µg/kg
Tetrabutyltinnkation 1.0 µg/kg
Monooktyltinnkation 1.0 µg/kg
Dioktyltinnkation 1.0 µg/kg
Trisykloheksyltinnkation 1.0 µg/kg
Monofenyltinnkation 1.0 µg/kg
Difenyltinnkation 1.0 µg/kg
Trifenyltinnkation 1.0 µg/kg

OE-19a, Tinnorganiske forbindelser (10 forb inkl TBT) i elektronikk

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 40-160 mg/kg

OE-34, Halogener total i elektronikk (Cl, F, Br, I)

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Haloner i elektronikk (halon 1211, -1301, -2402) 20 mg/kg

OE-31, Haloner i elektronikk (halon 1211, -1301, -2402)

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-isobutylftalat 0,05 %
Di-n-butylftalat (DBP) 0,05 %
Di-pentylftalat (DPP) 0,05 %
Butylbenzylftalat 0,05 %
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0,05 %
Di-n-oktylftalat 0,05 %
Di-isononylftalat (DINP) 0,05 %
Di-isodekylftalat (DIDP) 0,05 %
Bis (2-metoksyetyl)ftalat (DMEP) 0,05 %
Di-C6-8-branched alkylftalat,C7-rich (DIHpP) 0,05 %
Di-C7-11-branched+linear alkylftalat (DHNUP) 0,05 %
Diheksylester,branched+lin.alkylftalat(DIHxP) 0,05 %
Dietylftalat 0,05 %
syklohex 1,2 dikarb.syre diiso9ester (DINCH) 0,05 %
Di-n-propylftalat 0,05 %

Ftalater iht REACH - 15 stk

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Metode: DIN 19742:2012-04
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 7,9%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

Duftallergener i leketøy iht REACH

Analyseinfo

Pris: 3.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Metode: GC/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

PAH-16 i produkter

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Metode: iht EC no 1907/2006 (REACH) Annex XVII Entry 50
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:
Di-n-butylftalat (DBP) 0.01 %
Butylbenzylftalat 0.01 %
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 0.01 %
Di-n-oktylftalat 0.01 %
Di-isodekylftalat (DIDP) 0.02 %
Di-isononylftalat (DINP) 0.02 %

Ftalater iht REACH - 6 stk

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: EC No 1907/2006 (REACH) Annex XVII Entry 51&52
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

PAH-5 iht REACH

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: iht EC no 1907/2006 (REACH) Annex XVII Entry 50
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOS (Perfluoroktansulfonat) µg totalt
PFOA (Perfluoroktansyre) µg totalt

PFOS/PFOA Produktforskriften

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Metode: Produktforskriften §2-9, §4-1 og §2-32
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd

Formaldehyd i tre XX

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: EN 717-3
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:
Formaldehyd

Formaldehyd i papir XX

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: BS EN 1541
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products