Packages: 20
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter

Produkter / Produkt- og elektronikkprøver

Komponent: Rapporteringsgrense:

Fysikalske tester av leker med lyd iht EN71-1

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Metode: EN 71-1:2014 + A1:2018
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Fysikalske tester av leker uten lyd iht EN71-1

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Metode: EN 71-1:2014 + A1:2018
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyser av lyslenker iht EN 60598-1 og 60598-2 XX

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Metode: EN 60598-2-20
Anmerkninger: For mer informasjon, kontakt irene.furulund@alsglobal.com
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Siloksaner i solkrem

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Azo fargestoffer 5 mg/kg
p-aminoazobenzene 5 mg/kg

Azo fargestoffer + p-aminoazobenzene i tekstiler GB

Analyseinfo

Pris: 3.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Tekstiler
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: EN 14362-1 eller EN 14362-3
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 16%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:

RoHS direktiv pakke (Metaller (Cd, CrVI, Hg, Pb)+ BFH)

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Komponent: Rapporteringsgrense:
Azo fargestoffer 10 mg/kg

Azo fargestoffer i tekstiler iht REACH XX

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Tekstiler
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: REACH Annex XVII Entry 43
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Nikkeltest iht REACH

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 3 stk
Metode: REACH Annex XVII Entry 27
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bisfenol A mg/kg

Bisfenol-A i produkter iht EN-71 XX

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Organiske løsemidler i produkter iht EN 71-9

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Metode: EN 71-9, EN 71-10, EN 71-11
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sn, tinn

Tinn REACH

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: REACH Annex XVII Entry 20
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Organotinn REACH

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver > Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: REACH Annex XVII Entry 20
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

SVHC-Screening REACH (Kandidatlisten)

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter > Produkter
Anbefalt prøvemengde: 2 stk
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13

Klorparafiner - kortkjedede (SCCP) iht POPs regulativ

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter > Produkter
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: POP (EC) No 850/2004
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

RoHS (Screening)

Analyseinfo

Pris: kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter
Metode: XRF
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
ALS Consumer Products
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tungmetaller i pakkemateriale

Analyseinfo

Pris: Kontakt ALS
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Produkt- og elektronikkprøver
Analysetype: Produkter > Produkter
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: 94/62/EC
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS Consumer Products