Packages: 1
Prøvetype: Tørre næringsmidler
Analysetype: Elementer

Elementer / Tørre næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod 0.0002 mg/kg

Jod i faste næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.530 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Tørre næringsmidler
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå