Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 1 1-100 mg/l

Klorid (Cl-) i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: 100 ml PE
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde