Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat-nitrogen (NO3-N) 1 0.006-1.0 mg/l
Nitrat (NO3) 1 0.006-1.0 mg/l

Nitrat og Nitrat-N i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Prøvene må analyseres inne 24 timer hvis ikke konservert, 7 dager hvis konservert og 1 mnd hvis de er fryst.
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde