Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat+Nitritt - nitrogen 1 0.006-1.0 mg/l

Nitritt+Nitrat-N i vann

Analyseinfo

Pris: 365 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Plast
Metode: ISO 15923-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 10%
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann og avløpsvann
Måleområde