Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfat (PO43-) 1 0.004-1.0 mg/l

Ortofosfat-P i vann

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS-EN ISO 6878
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann