Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 1 0.1-200 mg/l

TOC (totalt organisk karbon) i vann

Analyseinfo

Pris: 280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS-EN ISO 1484
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og skittent vann