Packages: 2
Prøvetype: Vann
Analysetype: Drikkevann

Drikkevann / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Alger i drikkevann, bearbeidet vann og overflatevann

Analyseinfo

Pris: 1.710 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Drikkevann