Packages: 2
Prøvetype: Vann
Analysetype: Drikkevann

Drikkevann / Vann

Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus aureus CFU/100ml

Staphylococcus aureus

Analyseinfo

Pris: 255 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Vann > Vann
Analysetype: Drikkevann > Drikkevann
Metode: CSN EN ISO 6888-1
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Alger i drikkevann, bearbeidet vann og overflatevann

Analyseinfo

Pris: 1.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Vann
Analysetype: Drikkevann