Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aluminium, reakivt 10 µg/l
Aluminium, labilt 10 µg/l
Aluminium, ikke-labilt 10 µg/l

Aluminium, reaktivt og ikke-labilt i vann

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske
Metode: Intern metode, Spektrofotometri med CFA
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 15 %
Lab: ALS CZ