Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 200 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 20 µg/l
Ba, barium 10 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 10 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Li, litium 10 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 10 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 200 µg/l
Ni, nikkel 40 µg/l
P, fosfor 200 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 40 µg/l
Sr, strontium 10 µg/l
V, vanadium 10 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i forurenset vann uten oppslutning, Hovedpakke (23 elementer, høyere LOR) [V-4a]

Analyseinfo

Pris: 790 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå