Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Termotolerante koliforme bakterier 1 1 per 100 ml

Termotolerante koliforme bakterier i vann

Analyseinfo

Pris: 245 NOK / prøve
Standard analysetid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS 4792
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak
Se instruks for prøvetaking av mikrobiologiske parametere:
INSTRUKS
Prøvepreparering omfattende kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet: log10 0,2 CFU/100ml