Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0,2 µg/l
Toluen 0,2 µg/l
Etylbenzen 0,2 µg/l
Xylener (o-, m-, p-) 0,2 µg/l
Isopropylbenzen (kumen) 1.0 µg/l
n-Propylbenzen 1.0 µg/l
2-Etyltoluen 1.0 µg/l
3/4 -Etyltoluen 1.0 µg/l
1,3,5-Trimetylbenzen (mesitylen) 1.0 µg/l
1,2,4-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
1,2,3-Trimetylbenzen 1.0 µg/l
Styren 1.0 µg/l

BTEX + C3-aromater i vann [OV-5+C3]

Analyseinfo

Pris: 1.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass, mørk
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Toppfylles
Anmerkninger: Lab: GBA