Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.00110 µg/l
PCB 52 0.00110 µg/l
PCB 101 0.000750 µg/l
PCB 118 0.00110 µg/l
PCB 138 0.00120 µg/l
PCB 153 0.00110 µg/l
PCB 180 0.00950 µg/l
sum PCB-7 µg/l

PCB-7, polyklorerte bifenyler i vann OV-2

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407 part 2, EPA 8082
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ