Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:

Mikroplast i rent vann A-7a

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 6
Prøvetype: Vann
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass, mørk
Metode: FTIR
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Merk at dersom svarte partikler forekommer påløper en ekstra kostnad på 1200 kroner
Identifisering av polymertype og kvantifisering utføres på µFT-IR
Les mer om våre analysemetoder for mikroplast