Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jodosulfuron-metyl 0,02 µg/l

Jodosulfuron i vann

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ