Ristetest, utlekkingstest for organiske analyser

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 3.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvematriks: Avfall
Analysekategori: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 0.5 kg tørt avfall/jord
Emballasje: Plast/glass
Metode: L/S 10: NS 12457-2 (Vann:NS 17892-1, pH NS 10523, Ledn.evne: NS 7888)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utlekking av organiske forbindelser er ikke akkreditert

Gi beskjed i forkant hvilke analyser som ønskes utført på eluatet.
Lab: annen