Fettbestemmelse i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fett 0.0001 %

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Gravimetrisk, EPA 1613
Anmerkninger: Ekstraksjon og tørking ved +/- 102 grader
Lab: ALS CZ