OB-19e Metylkvikksølv i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.2 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Ekspress: ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå