OB-2b, Dioksinlignende PCB (PCB-WHO) i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 77 ng/kg
PCB 81 ng/kg
PCB 105 ng/kg
PCB 114 ng/kg
PCB 118 ng/kg
PCB 123 ng/kg
PCB 126 ng/kg
PCB 156 ng/kg
PCB 157 ng/kg
PCB 167 ng/kg
PCB 169 ng/kg
PCB 189 ng/kg
Sum PCB (WHO/TEQ)

Analyseinfo

Pris: 3.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Lab: ALS CZ