OB-3a, Klorerte pesticider plantevernmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
Pentaklorbenzen 2 µg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 2 µg/kg
a-HCH 2 µg/kg
b-HCH 2 µg/kg
g-HCH (lindan) 2 µg/kg
Aldrin 2 µg/kg
Dieldrin 2 µg/kg
Endrin 2 µg/kg
Isodrin 2 µg/kg
Telodrin 2 µg/kg
Heptaklor 2 µg/kg
cis-Heptaklorepoksid 2 µg/kg
trans-Heptaklorepoksid 2 µg/kg
o,p'-DDD 2 µg/kg
p,p'-DDD 2 µg/kg
o,p'-DDE 2 µg/kg
p,p'-DDE 2 µg/kg
o,p'-DDT 2 µg/kg
p,p'-DDT 2 µg/kg
a-Endosulfan 2 µg/kg
Heksaklorbutadien (HCB) 2 µg/kg
Heksakloretan 2 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Instruks: fett per 100g prøve
Anmerkninger: Lab: ALS CZ