A-2d (material) Bestemmelse av andre fibre enn asbest i material

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0.1 %

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Bygnings- og andre materialer
Analysekategori: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 2cm^3, mer om prøven er inhomogen
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: SEM; ISO 22262
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm