09:00 Ekspress, I-1C tungmetaller i materiale

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Prøvematriks: Bygningsmat. 0900 ekspress
Analysekategori: Elementer
Anmerkninger: Denne oppføringen er kun ekspressoppføringen. For flere detaljer se hovedpakken.
Lab: ALS Danmark