Svovel (total) i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
S, svovel 1 0,1 %

Analyseinfo

Pris: 850 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Ekspress: ja
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks