Radionuklider, Polonium 210, i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Polonium-210 50 Bq/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Isotopes
Metode: CSN 757626
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: ALS CZ