Salmonella i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Afnor Uni 03/06-12/7, overflateutstryk
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g