OJ-34b tillegg PFOSA i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 1 0.003 mg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38414
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ

1 Bestilles som tillegg til pakke OJ-34B