Parasittegg (parasittegg og -larver) i jord

Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasittegg 1 0

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass, steril
Metode: Intern parasittologisk metode
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Rapportering av parasitter i larvestadiet gjøres også