A-6r, metaller i respirabelt støv på filter

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Ca, kalsium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0,0005 µg totalt
Cu, kobber 0,02 µg totalt
Fe, jern 0.2 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.005 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Luft/Arbeidsmiljø
Analysekategori: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Egnet filtertype er filter til foravskiller, 37mm eller 25mm, i monitor
Lab: ALS Luleå