OB-2a, PCB-7, polyklorerte bifenyler i næringsmidler

Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 1 µg/kg
PCB 52 1 µg/kg
PCB 101 1 µg/kg
PCB 118 1 µg/kg
PCB 138 1 µg/kg
PCB 153 1 µg/kg
PCB 180 1 µg/kg
sum PCB-7 1 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.890 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Næringsmiddel
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Rapporteringsgrense øker med økende fettinnhold
Måleusikkerhet for enkelt PCB kongener, 30%, for sum 7 PCB 20%
Lab: ALS CZ

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks