Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
pH

pH i biota

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ISO 2917
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ