Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvarts 0.0050 mg totalt
Tridymitt 0.020 mg totalt
Kristobalitt 0.0050 mg totalt

A-5c, Kvarts, tridymitt og kristoballitt på filterprøver (sølvfiltermetode)

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 100 liter
Metode: Intern metode, basert på NIOSH 7500
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen